PROFIEL

Nadat Charlotte Verberne haar gymnasiumopleiding aan het Augustinianum in Eindhoven had afgerond, is zij een opleiding tot vertaler Spaans en Frans gaan volgen aan het gerenommeerde Institut Libre Marie Haps in Brussel, België.

Na haar diplomering in 1982 is zij als vertaalster beëdigd door de Arrondissementsrechtbank van ’s-Hertogenbosch. Overeenkomstig de Wet beëdigde tolken en vertalers die in 2009 in werking is getreden, is zij ingeschreven in het daartoe ingestelde Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Al meer dan 25 jaar heeft zij ervaring opgedaan met vertalingen van allerlei aard, variërend van persoonlijke brieven en brochures tot bedrijfscorrespondentie, contracten en andere officiële stukken.

Bij Charlotte Verberne is uw Spaanse of Franse vertaling in vertrouwde handen. Zij werkt accuraat, snel en altijd binnen de afgesproken termijn.

Naast de vertaalwerkzaamheden verzorgt Charlotte Verberne al sinds 1983 cursussen Spaans, zowel voor zakenlieden als voor vakantiegangers en hobbyisten.

Vertalingen

Zowel zakelijk als privé nemen de contacten met het buitenland hand over hand toe..

lees meer

Cursussen

Bij Charlotte Verberne Vertaaldiensten kunt u terecht voor een cursus Spaans op maat..

lees meer

Beëdigd

Soms is bij wet of anderszins bepaald, dat een document alleen vertaald mag worden..

lees meer