BEËDIGD

Soms is bij wet of anderszins bepaald, dat een document alleen vertaald mag worden door een beëdigde vertaler. Het gaat hierbij vaak om vertalingen van documenten met een officiële of juridische status zoals akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma's en getuigschriften. De vertaler verklaart via zijn handtekening en ambtsstempel dat de vertaling volledig is en naar eer en geweten is gemaakt. Desgewenst kan de klant bij de rechtbank op basis van de handtekening laten controleren of de vertaling ook daadwerkelijk door de beëdigde vertaler is gemaakt. Deze controle wordt legalisering genoemd.

Vanaf 1878 kon een vertaler op grond van de Wet Beëdigde Vertalers (WBV) na overlegging van bepaalde diploma's en of getuigschriften door de rechtbank eenmalig 'voor het leven' beëdigd worden als vertaler. In 2009 is echter een nieuwe wet in werking getreden die tot doel heeft de kwaliteit van tolken en vertalen te versterken. Alleen tolken en vertalers die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers kunnen nu in het daarbij behorende Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) worden ingeschreven.

Op grond van haar diploma’s en ervaring is Charlotte Verberne in 2009 als beëdigd vertaler Spaans én beëdigd vertaler Frans in het register ingeschreven onder nummer 3667.

Vertalingen

Zowel zakelijk als privé nemen de contacten met het buitenland hand over hand toe..

lees meer

Cursussen

Bij Charlotte Verberne Vertaaldiensten kunt u terecht voor een cursus Spaans op maat..

lees meer

Beëdigd

Soms is bij wet of anderszins bepaald, dat een document alleen vertaald mag worden..

lees meer